BBK postkasten. Meer dan 60 jaar kwaliteit!

Algemeen

Richtlijnen voor portiekafsluiting

Richtlijnen voor wandmontage kasten

Richtlijnen voor buitenbussen

Richtlijnen belpanelen

Montage Postkasten conform de richtlijnen certificaat WoonkeurAlgemeen:


Het is belangrijk om vast te stellen, dat het Woonkeur uitsluitend betrekking heeft op nieuwbouw.Voor postkasten gelden de onderstaande eisen:


-  Slotjes van de postkasten dient zich tussen de 700 en 1350 mm boven het vloerniveau te bevinden;


-  Deuren van de postkasten scharnieren aan de zijkant  (links- of rechtsdraaiend);


-  Entree voorzien van doorwerpkasten ofwel kasten voor portiekafsluiting;


-  Plaatsing van de postkasten minstens 350 mm uit een eventuele inwendige hoek;


-  Kastenset voorzien van een schuine afdekkap aan de halzijde;

Via het bovenstaande tabs kunt u een keuze maken uit de verschillende  type postkasten.In de tabellen kunt u aflezen:

  

  • het maximale aantal kasten dat volgens de richtlijnen bovenelkaar geplaatst kan worden
  • op welke hoogte u de onderzijde van de onderste postkast dient te plaatsen om aan de richtlijnen te voldoen

PORTIEKAFSLUITING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatserie Standaard

 

 

Maatserie Laag en Compact

 

Maatserie Ondiep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aantal vakken

onderzijde

 

aantal vakken

onderzijde

 

aantal vakken

onderzijde

op elkaar

kastenset

 

op elkaar

kastenset

 

op elkaar

kastenset

  1 (1 kast 235 mm )

    482  -  1082

 

  1 (1 kast 192 mm )

    504  -  1104

 

1 (1 kast. Hoogte 444mm )

    378  -  978

  2 (1 module 444 mm )

    482  -  873

 

  2 (1 module 358 mm )

    504  -  938

 

2 (1 kast. Hoogte 888mm )

    378  -  634

  3 (1 module  653mm )

    482  -  664

 

  3 (1 module  524mm )

    504  -  772

 

 

 

 

 

 

  4 (1 module 690 mm )

    504  -  606

 

 

 

 

 

 

  4 (2 module 's 716 mm )

    504  -  580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

WANDMONTAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatserie Standaard

 

 

Maatserie Laag

 

 

Maatserie Ondiep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aantal vakken

onderzijde

 

aantal vakken

onderzijde

 

aantal vakken

onderzijde

 

op elkaar

kastenset

 

op elkaar

kastenset

 

op elkaar

kastenset

 

  1 (1 kast 235 mm )

    482  -  1082

 

  1 (1 kast 155 mm )

    504  - 

 

1 (1 kast. Hoogte 444mm )

    416  -  1016

 

  2 (1 module 444 mm )

    482  -  873

 

  2 (1 module 284 mm )

    504  - 

 

2 (1 kast Hoogte 888mm )

    416  -   572

 

  3 (1 module  653mm )

    482  -  664

 

  3 (1 module  413 mm )

    504  - 

 

 

 

 

 

 

 

  4 (1 module 542 mm )

    504  - 

 

 

 

 

 

 

 

  5 (1 module 671 mm )

    504  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BUITENBUSSEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatserie Compact

 

 

Maatserie Hoog en Volume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aantal vakken

onderzijde

 

aantal vakken

onderzijde

 

 

op elkaar

kastenset

 

op elkaar

kastenset

 

 

  1  (1 kast 237 mm )

    558  -  1158

 

 1 (1 kast 390 mm )

    558  - 1158

 

 

  2  (2 kasten 444 mm )

    558  -  921

 

 2 (2 kasten790 mm )

    558  - 763

 

 

  3   (3kasten 653mm )

    558  -  684

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BELPANELEN


Het is belangrijk om vast te stellen, dat het Woonkeur uitsluitend betrekking heeft op nieuwbouw.Voor belpanelen gelden de onderstaande eisen:


-  Aan de buitenzijde van de hoofdentree moet een belpaneel met naambordjes zijn aangebracht;


-  Beldrukkers tussen de 900 en 1200 mm van de vloer;


-  Indeling volgens situering van de woningen;


-  Belpaneel in contrasterende kleur;


-  Belpaneel minstens 500 mm uit een eventuele inwendige hoek;


  

Woonkeur